Spædbarnsterapi

Spædbarnsterapi kaldes også for tidlig traumeterapi.

Spædbarnsterapi/traumeterapi bruges til behandling af;

 • Børn med traumatiske oplevelser
 • Voksne med traumer i den førsproglige alder

Når børn mellem 0-3 år oplever fysiske og psykiske belastninger, der overstiger, hvad det enkelte barn kan magte, kan belastningen sætte sig blivende spor i barnet, hvis barnet ikke kommer i behandling.

Tilknytning

Det spæde barns tilknytning til dets forældre er af afgørende betydning for barnets udvikling og trivsel. Den måde, vi lærer at knytte os til andre på, før vi fylder 1 år, er den måde, vi knytter os resten af livet.

Voldsomme begivenheder, såsom for tidlig fødsel, konflikter i familien, vold, svigt, tab, misbrug får således meget stor indflydelse på barnets opvækst og voksenliv.

Også begivenheder af mindre voldsom karakter, som for de voksne ikke ser ud af “noget særligt”, kan af det lille barn opleves traumatiserende.

Spædbarnsterapien kan hjælpe børn helt ned til få måneder gamle med at bearbejde traumer, da det er en for barnet ordløs terapi. En måde at møde barnet på, hvor terapeuten “giver” barnet sin historie, og sætter følelser på, som vækker genklang i barnet.

Derfor er terapien også for større børn med tidlige traumer.

Voksne med traumer i den førsproglige alder kan også finde stor hjælp i denne terapiform, da det lille barn indeni pludselig føler sig set, mødt, mærket og respekteret.

Disse ord på historien og de medfølgende følelser, som ofte har været forbudte, fastlåste, er med til at bringe orden indeni og virker derfor meget helende på det lille sårede barn.

Spædbarnsterapi for børn

 • Dit barn trives ikke
 • Du oplever, det er svært at komme tæt på dit barn
 • Dit barn er utrygt, reagerer uhensigtsmæssigt med voldsom vrede, skrig, eller opgivenhed
 • Du er som mor / far utryg
 • Du ved graviditeten var svær, eller du var selv gennem svære oplevelser under graviditeten
 • Du bebrejder dig selv f.eks. skilsmisse, sygdom, konflikter, depression og er bange for, om det er blevet et traume for dit barn

Som spædbarnsterapeut har jeg først mindst 1-2 samtaler med nærmeste pårørende, dvs. som udgangspunkt begge forældre.

Sammen afklarer vi, om barnets reaktioner kan hænge sammen med en traumatisk oplevelse, hvor spædbarnsterapien kan hjælpe, eller om nogle samtaler mellem forældre og terapeut kan være mere gavnlig for hele familien.

Aftaler vi spædbarnsterapi til dit barn, vil jeg efter vores samtale formulere terapierne og gennemgå dem med jer inden selve spædbarnsterapien.

Det er vigtigt at I kan rumme ordene og følelserne, så I kan være en støtte for jeres barn. I er der jo i barnets hverdag.

Mellem terapierne har vi kontakt enten pr. telefon eller pr. mail.

Samtaler med de voksne tager cirka 1½ time pr. gang.

Spædbarnsterapierne er meget korte, for at barnet kan rumme dem, og for at de kan virke. Der betales for 1 time, da terapierne kræver mange timers forberedelse.

Kontakt med forældrene mellem sessionerne er en del af terapien og koster ikke ekstra.

Spædbarnsterapi for voksne

 • Du tænker, at det der er svært for dig, handler om tidlige tab/svigt, uden at vide helt, hvordan det hænger sammen
 • Du kender dit traume, har måske i forvejen arbejdet med det i terapi, men kan mærke, at lige netop spædbarnsterapien kan hjælpe dig videre
 • Eller det kan indgå som en del af evt. igangværende terapi

Teori

Teoretisk er spædbarnsterapien inspireret af børnelæge og psykoanalytiker Francoise Dolto, som grundlagde børnepsykoanalysen i Frankrig.

Et af Francoise Doltos budskaber er: ”Lad aldrig barnets smerte blive glemt.”

Børnepsykiater, psykoanalytiker og læge Caroline Eliacheff var elev af Francoise Dolto, havde sin væsentlige læresætning “Alt usagt binder energi”. Caroline Eliacheff var læge, børnepsykiater og psykoanalytiker.

Spædbarnsterapien er inspireret af fransk psykoanalyse, men metoden som den praktiseres i Danmark er udviklet og bragt til Danmark af cand.psyk. Inger Thormann og psykoterapeut Inger Poulsen.

Læs evt. mere om spædbarnsterapi www.spædbarnsterapi.dk

Jeg udfører terapi hver dag og har derfor en dybegående og instinktiv fornemmelse af og empati med det menneske jeg sidder overfor. Du får derfor en erfaren terapeut der kan hjælpe dig videre i dit liv.

Se priser her

Du kan kontakte mig her

Luk menu