Cool Kids – Forløb for børn med angst

Hvad er Cool Kids?

Cool Kids er et behandlingsprogram for børn med angstproblematikker. Behandlingsprogrammet er videnskabeligt funderet og har ståsted i principper fra den kognitive adfærdsterapi. Cool Kids er et struktureret og familiebaseret forløb, hvor formålet er at hjælpe barnet og dets forældre til at overvinde den angst og bekymring, der påvirker barnets hverdag.

Barn og forældre tilegner sig gennem Cool Kids konkrete redskaber og kompetencer, der er nyttige i angsthåndtering.

Forældrene inkluderes i barnets behandling, da dette vil give forældrene flere færdigheder, når de skal støtte og hjælpe barnet med angsthåndtering i dagligdagen.

Viden og færdigheder, du tilegner dig gennem Cool Kids

 • Forstå hvordan tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger vedligeholder forskellige angstproblematikker
 • Genkende og registrere følelser
 • Identificere, undersøge og ændre katastrofetanker til realistiske tanker.
 • Benytte gradvis tilvænning til at udslukke angst
 • Udarbejde en målrettet, gradvis plan for arbejdet med ens angstproblematik
 • Genkende undgåelse og sikkerhedsadfærd
 • Benytte bekymringssurfing til at håndtere bekymringer
 • Bedre de sociale færdigheder gennem social færdighedstræning
 • Fremstå som mere selvsikker i sociale situationer
 • Beherske effektive forældrestrategier for at forstærke ønsket adfærd
 • Hjælpe og støtte barnet som forældre i angstprovokerende situationer
 • Anvende tilbagefaldsforebyggelse, så angstproblematikken ikke vender tilbage

Hvem retter Cool Kids sig mod?

Cool Kids er udformet til børn i alderen 7-12 år. Angstlidelser er de mest almindeligt forekommende af samtlige psykiske lidelser, og det estimeres at op imod hvert 10. barn oplever så store problemer med angst, at det kan være hæmmende i hverdagen. Barnet kan blandt andet udvise en usikker adfærd gennem et varigt behov for beroligelse, lavt selvværd, skolevægring og lignende.

Hvor stammer Cool Kids fra?

Cool Kids programmet er udviklet på Macquarie University i Australien, hvor de har praktiseret og forsket på forløbet siden 1993. Cool Kids blev tilpasset danske børn i år 2009 ved Angstklinikken for Børn og Unge under Aarhus Universitet.

Hvordan er Cool Kids tilrettelagt?

Hos mig er Cool Kids på nuværende tidspunktet udformet som individuelle forløb bygget op omkring 10 sessioner.

Individuelle forløb giver muligheden for at tilpasse indholdet og fokus, så det passer bedst muligt med det enkelte barns behov.

I de første 5 sessioner introduceres de grundlæggende strategier og metoder, der vil blive benyttet og arbejdet med gennem forløbet. Overvejende vil sessionerne ligge ugentligt, hvorefter de i den sidste del af forløbet vil finde sted med 14 dages mellemrum. Den enkelte session vil have en udformning, der tager udgangspunkt i undervisning og øvelser. Forløbet inkluderer ydermere forskellige hjemmeøvelser for både børn og forældre. Tre måneder efter programmets sidste session følger en opfølgningssession. I opfølgningssessionen drøfter vi eventuelle problemer, der er vendt tilbage, samt hvordan hver enkelt familie kan arbejde videre med angsten.

Familierne er ofte meget glade for muligheden til at få professionel rådgivning efter selv at have forsøgt at arbejde på egen hånd, og denne type opfølgning har vist sig vigtigt for at underbygge langtidseffekten af angstbehandling.

Den evidensbaserede udgave af Cool Kids er på 10 sessioner. Kortere udgaver af forløbet er ikke forskningsmæssigt undersøgt og dermed kender man ikke effekten af disse forløb. Det forløb, som jeg tilbyder, er på tilsammen 11 sessioner; 10 behandlingssessioner og 1 opfølgningssession, som svarer til det forløb, der tilbydes i forskningsøjemed ved Angstklinikken for børn og unge ved Aarhus Universitet.

Hvad er effekten af Cool Kids?

Forskning på 10-sessioners Cool Kids-forløb har vist, at omkring 80 % af alle børn med forskellige angstlidelser, der gennemfører programmet, har oplevet en væsentlig bedring. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at børnene efter endt behandling har mindre fravær fra skolen, deltager i flere fritidsaktiviteter og klarer sig bedre såvel socialt som fagligt. Ydermere påviser resultaterne, at barnets egen oplevelse af angst i høj grad reduceres samt at det generelle stressniveau i familien formindskes.

Der bliver stadig løbende forsket i Cool Kids for at sikre, at forløbet lever op til den bedste behandlingspraksis for børn med angstlidelser.

Hvilke materialer får man i Cool Kids?

Til Cool Kids-programmet medfølger to arbejdsbøger, hvoraf den ene arbejdsbog er henvendt barnet, mens den anden arbejdsbog retter sig mod forældrene. Bøgerne indeholder forskellige forklaringer samt dertilhørende øvelser.

Hvad koster det at deltage i Cool Kids?

For at være sikker på, at Cool Kids er det forløb, der passer barnets problematik, skal alle potentielle deltagere komme til en indledende visitationssamtale. Dette gøres for at sikre, at barnet tilbydes den behandling, som passer bedst til barnets problematik. Derudover undersøges familiens hidtidige forsøg på at håndtere problemet, lignende problemer hos andre i familien, angstproblematikkens sværhedsgrad, eventuelle andre psykologiske problemstillinger samt barnets og familiens styrker, som der kan trækkes på i den senere behandling.

Visitationssamtalen (med barn og forældre) varer 120 minutter og koster 1.200 kr.

De individuelle samtaler (med barn og forældre) i forløbet varer 90 minutter og koster 900 kr.

Jeg udfører terapi hver dag og har derfor en dybegående og instinktiv fornemmelse af og empati med det menneske jeg sidder overfor. Du får derfor en erfaren terapeut der kan hjælpe dig videre i dit liv.

Se priser her

Du kan kontakte mig her

Luk menu