Chilled – Forløb for unge med angst

Hvad er Chilled?

Chilled er et behandlingsprogram for unge med angstproblematikker. Behandlingsprogrammet er videnskabeligt funderet og har ståsted i principper fra den kognitive adfærdsterapi. Chilled er et struktureret og familiebaseret forløb, hvor formålet er at hjælpe den unge og dets forældre til at overvinde den angst og bekymring, der påvirker barnets hverdag.

Den unge og forældre tilegner sig gennem Chilled konkrete redskaber og kompetencer, der er nyttige i angsthåndtering.

Forældrene inkluderes i den unges behandling, da dette vil give forældrene flere færdigheder, når de skal støtte og hjælpe den unge med angsthåndtering i dagligdagen.

Viden og færdigheder, du tilegner dig gennem Chilled

 • Forstå hvordan tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger vedligeholder forskellige angstproblematikker
 • Genkende og registrere følelser
 • Identificere, undersøge og ændre katastrofetanker til realistiske tanker.
 • Benytte gradvis tilvænning til at udslukke angst
 • Udarbejde en målrettet, gradvis plan for arbejdet med ens angstproblematik
 • Genkende undgåelse og sikkerhedsadfærd
 • Benytte bekymringssurfing til at håndtere bekymringer
 • Bedre de sociale færdigheder gennem social færdighedstræning
 • Fremstå som mere selvsikker i sociale situationer
 • Beherske effektive forældrestrategier for at forstærke ønsket adfærd
 • Hjælpe og støtte den unge som forældre i angstprovokerende situationer
 • Anvende tilbagefaldsforebyggelse, så angstproblematikken ikke vender tilbage

Hvem retter Chilled sig mod?

Chilled er udformet til unge i alderen 13 -17 år. Angstlidelser er de mest almindeligt forekommende af samtlige psykiske lidelser, og det estimeres at op imod hvert 10. barn og ung oplever så store problemer med angst, at det kan være hæmmende i hverdagen. Barnet/den unge kan blandt andet udvise en usikker adfærd gennem et varigt behov for beroligelse, lavt selvværd, skolevægring og lignende.

Hvor stammer Chilled fra?

Chilled programmet er udviklet på Macquarie University i Australien, hvor de har praktiseret og forsket på forløbet siden 1993. Chilled blev tilpasset og udviklet til danske unge ved Angstklinikken for Børn og Unge under Aarhus Universitet.

Hvordan er Chilled tilrettelagt?

Hos mig er Chilled på nuværende tidspunktet udformet som individuelle forløb bygget op omkring 10 sessioner.

Individuelle forløb giver muligheden for at tilpasse indholdet og fokus, så det passer bedst muligt med den enkelte unges behov.

I de første 5 sessioner introduceres de grundlæggende strategier og metoder, der vil blive benyttet og arbejdet med gennem forløbet. Sessionerne ligger ofte ugentligt i første halvdel af forløbet, hvorefter de i den sidste del af forløbet vil finde sted med cirka 14 dages mellemrum. Dette aftales individuelt fra forløb til forløb.

Den enkelte session vil have en udformning, der tager udgangspunkt i undervisning og øvelser. Forløbet inkluderer ydermere forskellige hjemmeøvelser for både børn og forældre. Tre måneder efter programmets sidste session følger en opfølgningssession. I opfølgningssessionen drøfter vi eventuelle problemer, der er vendt tilbage, samt hvordan hver enkelt ung sammen med sin familie kan arbejde videre med angsten.

Familierne er ofte meget glade for muligheden til at få professionel rådgivning efter selv at have forsøgt at arbejde på egen hånd, og denne type opfølgning har vist sig vigtigt for at underbygge langtidseffekten af angstbehandling.

Den evidensbaserede udgave af Chilled er på 10 sessioner. Kortere udgaver af forløbet er ikke forskningsmæssigt undersøgt og dermed kender man ikke effekten af disse forløb. Det forløb, som jeg tilbyder, er på tilsammen 11 sessioner; 10 behandlingssessioner og 1 opfølgningssession, som svarer til det forløb, der tilbydes i forskningsøjemed ved Angstklinikken for børn og unge ved Aarhus Universitet.

Hvad er effekten af Chilled?

Forskning på 10-sessioners Chilled-forløb har vist, at omkring 80 % af alle unge med forskellige angstlidelser, der gennemfører programmet, har oplevet en væsentlig bedring. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at de unge efter endt behandling har mindre fravær fra skolen, deltager i flere fritidsaktiviteter og klarer sig bedre såvel socialt som fagligt. Ydermere påviser resultaterne, at den unges egen oplevelse af angst i høj grad reduceres samt at det generelle stressniveau i familien formindskes.

Der bliver stadig løbende forsket i Chilled for at sikre, at forløbet lever op til den bedste behandlingspraksis for børn med angstlidelser.

Hvilke materialer får man i Chilled?

Til Chilled-programmet medfølger to arbejdsbøger, hvoraf den ene arbejdsbog er henvendt til den unge, mens den anden arbejdsbog retter sig mod forældrene. Bøgerne indeholder forskellige forklaringer samt dertilhørende øvelser.

Hvad koster det at deltage i Chilled?

For at være sikker på, at Chilled er det forløb, der passer den unges problematik, skal alle potentielle deltagere komme til en indledende visitationssamtale. Dette gøres for at sikre, at den unge tilbydes den behandling, som passer bedst til problematikken. Derudover undersøges familiens hidtidige forsøg på at håndtere problemet, lignende problemer hos andre i familien, angstproblematikkens sværhedsgrad, eventuelle andre psykologiske problemstillinger samt den unge og familiens styrker, som der kan trækkes på i den senere behandling. Visitationssamtalen (med barn og forældre) varer 120 minutter og koster 1.200 kr. De individuelle samtaler (med den unge) i forløbet varer 90 minutter og koster 900 kr. Forældre inviteres ind i enkelte samtaler efter aftale undervejs i forløbet.

Jeg udfører terapi hver dag og har derfor en dybegående og instinktiv fornemmelse af og empati med det menneske jeg sidder overfor. Du får derfor en erfaren terapeut der kan hjælpe dig videre i dit liv.

Se priser her

Du kan kontakte mig her

Luk menu