Om mig

Jeg er 51 år og bor til dagligt sammen med min mand Claus. Vi er en sammenbragt familie med dine og mine børn. Alle er så store, at de flyvefærdige har forladt reden og nu er i gang med at etablere egne liv og prøve vingerne af.

Vi bor i Mejrup, et skønt område af Holstebro, tæt på både natur og byens liv. Det er fra privatadressen, at jeg driver min klinik.

Ved siden af min private praksis/klinik arbejder jeg i en deltidsstilling som familiebehandler i Struer Kommune, hvor jeg hver dag udfører terapi med mange forskellige personer og familier.

Mit liv har ført mig vidt omkring ad forskellige veje. Jeg har altid arbejdet og beskæftiget mig med mennesker på den ene eller anden måde.

Jeg blev uddannet socialrådgiver i 2006 og herefter arbejdede jeg som socialrådgiver med børn og unge og familier i kommunalt regi, indtil jeg fra 2009 har arbejdet med familiebehandling.

Jeg blev sideløbende uddannet som Familie og Psykoterapeut hos Dansk Familieterapeutisk Institut, DFTI. Jeg praktiserer oplevelsesorienteret terapi.

Jeg har herudover taget kursus indenfor spædbarnsterapi. Et kursus som sammenholdt med min Familie og Psykoterapeut uddannelse kvalificerer til at udføre spædbarnsterapi.

Jeg er uddannet til at arbejde med børn og unge med angst indenfor programmet Cool Kids og Chilled.

Jeg har taget kursus som gruppeleder for børnegrupper.

Jeg har gennem 3 år været børnegruppeleder for en privat organisation i en sorggruppe for børn, som har mistet.

Ligeledes har jeg flere års erfaring med at arbejde med forskellige børnegrupper; Børn der lever med en psykisk sårbar mor eller far, børn der har oplevet skilsmisse samt børn, der bor i en familie, hvor de har en bror eller søster med et handicap.

Jeg har drevet selvstændig praksis siden år 2013, hvor jeg har blandt andet har haft konsulentopgaver indenfor serviceloven samt har samtale terapi.

Jeg er en varm levende empatisk kvinde, som vil møde dig autentisk, engageret og personligt. Jeg bruger et personligt sprog. Min tilgang til dig vil være at møde dig præcis lige der, hvor du er, som du er, med hvad du kommer med.

I mine terapisamtaler er jeg ligeledes til stede på en respektfuld, anerkendende, omsorgsfuld og indfølende måde.

Det har stor betydning for mig, at der er en god kontakt og relation, samt en gensidig tillid mellem os. Dette er en forudsætning for at terapien kan fungere.

Terapien foregår i trygge og fortrolige rammer, hvor det er dig og dit liv, som er i fokus – dine følelser, dine behov, dine ønsker, dine problemer og dine ressourcer. 

Der er altid en vej, selvom det ikke føles sådan. Derfor er det godt at følges med en, som selv går vejen.

Jeg er her for at give dig følgeskab og gøre vejen nemmere at gå.

Skal vi følges ad?

Luk menu