Familieterapi

Som familieterapeut allierer jeg mig med familien som helhed. Det vil sige at jeg allierer mig med de stærke kræfter som ligger i den kærlighed som udspiller sig på godt og ondt mellem de voksne og mellem forældre og børn.

Jeg prøver at forstå den enkeltes reaktioner, symptomer eller smerte som et meningsfuldt udtryk for samværet og det relationelle mønster i familien.

Jeg forsøger at inspirere til mulige forandringer.

Samvær i en familie bygger på nærvær. Tilfredsstillende samvær i familien – og givende terapeutisk samvær – forudsætter at hver enkelt person kan være sig selv, være i sig selv og være i det, som foregår.

Jeg kalder det at være sig selv – sammen.

I familieterapi deltager hele familien eller forældrene alene. Det afhænger af, hvad i som familie ønsker hjælp til.

I familieterapien arbejder vi både med hvert enkelt familiemedlem og med relationerne indbyrdes i familien. Der findes i alle familier et os, et dig, et mig. Relationerne, altså måden vi er sammen på, er afgørende for at hvert enkelt familiemedlem trives og udvikles. Derfor har relationerne hovedfokus i familieterapi.

Børnenes kommunikation er værdifuld og meningsfuld og det er en hjælp for alle parter, at de deltager. Både for dem selv, for jer som forældre og for mit arbejde som terapeut. Børn fungerer som en slags følelsesbarometre for, hvad der udspiller sig i familien, og er derfor en vigtig kilde til information, både med deres sprog og kropssprog.

Som terapeut tager jeg ansvaret for, hvor meget og hvordan børnene inddrages i samtalen. Børn i alle aldre kan deltage i terapien.

Som terapeut prøver jeg at hjælpe jer voksne, med at få øje på egen andel eller bidrag til samværet i familien og tage ansvar for det, som vi sammen får øje på.

Når vi sammen ser på det smertelige, angsten, vreden eller savnet bliver vi sårbare og følsomme. Som terapeut er det min opgave, at det terapeutiske rum føles trygt og sikkert, så sårbarheden og følsomheden kan udfolde sig. På denne måde skaber vi sammen muligheden for at bygge bro til hinanden og skabe positiv forandring.

Jeg udfører terapi hver dag og har derfor en dybegående og instinktiv fornemmelse af og empati med de mennesker jeg sidder overfor. I får derfor en erfaren terapeut der kan hjælpe jer videre i jeres liv.

Se priser her

Du kan kontakte mig her

Luk menu