Oplevelsesorienteret psykoterapi

Der er mange forskellige retninger og metoder inden for psykoterapien – alle med hver deres styrker og fokusområder.

Det er dog vigtigt at tilføje, at relationen mellem psykoterapeut og klient er mindst lige så afgørende for et godt resultat, som den metode, terapeuten gør brug af. Det er samspillet mellem en god relation og den rigtige metode, der sikrer gode resultater.

Jeg er uddannet psykoterapeut hos Dansk Familie Terapeutisk Institut. På instituttet bliver alle terapeuter uddannet til at arbejde oplevelsesorienteret.

At arbejde oplevelsesorienteret betyder blandt andet, at der inddrages forskellige retninger og metoder fra psykoterapien.

Jeg arbejder altid ud fra, at kærligheden er drivkraften. Jeg er uddannet til at kunne se og hjælpe mennesker med at genkende kærligheden som drivkraften eller det bagvedliggende motiv bag handlingen. Det kan være svært at få øje på, når magtesløsheden, frustrationen og de sårede følelser fylder, og handlinger derfor kan forekomme eller være kærlighedsløse.

Jeg vil hjælpe dig med at udfolde iboende muligheder, så du kan udvikle dig.

Her er en kort omtale af 4 af de mest overordnede retninger og metoder, som på forskellig måde og i forskellig dosis inddrages i den oplevelsesorienterede metode i terapien, alt efter hvad der er behov for.

Psykodynamisk terapi

Har som intention at hjælpe klienten med at få indsigt i, hvordan forstyrrende tanker og symptomer kan hænge sammen med ubevidste konflikter eller traumer – ofte med rødder i barndomsoplevelser.

Relationen mellem terapeut og klient spiller en central rolle ud fra den antagelse, at de vanskeligheder, der viser sig her, også er gældende i forhold til andre mennesker. Derfor er relationen ikke kun vigtig for et godt samarbejde, men en stor del af terapiens egentlige fokus.

Systemisk orienteret (narrativ) terapi

Lægger vægt på samspillet mellem mennesker, for eksempel i familien, og der er fokus på de kommunikationsmønstre og den adfærd, der har skabt og fastholder problemerne. Ligesom den dynamiske psykoterapi er det en indsigtsorienteret terapi, hvor klientens/klienternes livsfortælling er i centrum.

Humanistisk orienteret (eksistentiel) psykoterapi

Har først og fremmest en intention om at hjælpe klienten til at komme i kontakt med undertrykte eller glemte følelser ved at udforske følelserne og deres betydning for klienten.

Der er fokus på klientens måde at være i verden på, og på hvordan han eller hun håndterer de modsætninger, konflikter og følelser, der er en grundlæggende del af tilværelsen.

Kognitiv adfærdsterapi

Den kognitive indgangsvinkel fokuserer på at hjælpe klienten med at identificere negative eller forstyrrende tankemønstre (og den adfærd de resulterer i) og derefter med at påvirke og ændre dem. Ændringer kan for eksempel ske ved at terapeuten for at aflære angst eller fjerne fobier gradvist at udsætter patienten for en frygtet situation.

Luk menu